CİTÖK'e Danışma ve Bilgilenme Mekanizması

Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü'ne başvurular bilgilendirme ve yönlendirme esasında gizlilik prensibiyle değerlendirilir ve başvurana konu özelinde yapılabilecekler açıklanır. Ne yapacağı konusundaki kararı, başvurana aittir. CİTÖK, bir bilgi verme ve yönlendirme birimidir. CİTÖK'e danışmanız için şikâyet etmeye karar vermmiş olmanız şart değildir. Örneğin flört şiddeti hakkında bilgi almak için de başvurabilirsiniz. 

Şikâyet mekanizmaları: 

Eğer mevzubahis olay, kapsam dahilinde ise, hukuki/adli süreç başlatılabilir; Üniversite bünyesindeki disiplin sürecine yönelik başvuruda bulunulabilir.

CİTÖK şikâyet sürecini takip eder ve disiplik kurulundaki temsilicisiyle doğrudan destek verir. 

Şikâyet ve taleplerinizi, citok@boun.edu.tr adresine gönderebilir, Güney Kampüs'teki CİTÖK Ofisi'nde veya online birebir görüşme ayarlayabilirsiniz.